Keuze

  Wat zou de voorkeur van de patiënt zijn?

  Patiënt heeft eerder voorkeuren vastgelegd in een schriftelijke wilsverklaring

  janeeonbekend

  Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

  Heeft [patiënt] een schriftelijke wilsverklaring? Wat staat daar in?

  Patiënt heeft duidelijke uitspraken gedaan over wat hij wel of niet zou willen

  janeeonbekend

  Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

  Heeft [patiënt] ooit met [familie, huisarts, anderen] gesproken over wat te doen als een situatie als deze zich voor zou doen?

  Heeft [patiënt] wel eens met anderen gesproken over het levenseinde?

  Hoe specifiek zijn eerdere uitingen van toepassing op de huidige situatie?

  Bestaat binnen de familie overeenstemming over de veronderstelde voorkeur van de patiënt?

  Wat denkt de huisarts dat de behandelwens is van de patiënt?

  Wat zou passen bij deze patiënt?

  Het optimaal streven naar het in leven blijven met de te verwachten beperkingen past bij levensvisie en waarden van de patiënt

  janeeonbekend

  Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

  Wie is de patiënt? Wat is belangrijk voor hem/haar? Hoe stond hij/zij in het leven voor de beroerte?

  Heeft de patiënt een levensovertuiging die strijdig is met behandelbeperkingen? (normen en waarden, cultuur, religie)

  Patiënt zal zich naar verwachting goed kunnen aanpassen aan een leven met de te verwachten beperkingen

  janeeonbekend

  Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

  Heeft de patiënt angst voor deze specifieke situatie uitgesproken?

  Heeft de patiënt iemand gekend die in een vergelijkbare situatie zat? Hoe keek hij/zij daarnaar?

  Hoe gaat patiënt om met ziekte/ tegenslagen? Past patiënt zich makkelijk aan nieuwe situaties aan?

  Samenvattend oordeel invalshoek Keuze:

  Ik ben van mening dat de patiënt sondevoeding wil hebben.Ik twijfel of de patiënt sondevoeding wil hebben.Ik ben van mening dat de patiënt geen sondevoeding wil hebben.

  Noodzaak

  Waarvoor is het nodig sondevoeding te geven? (prognose)

  Sondevoeding is (medisch) noodzakelijk om optimaal herstel mogelijk te makenSondevoeding is voorlopig (medisch) noodzakelijk om tijd te winnen en meer zekerheid over de prognose krijgenTerughoudendheid is passend gezien de levensverwachting na de ernstige beroerteTerughoudendheid is passend gezien de algehele gezondheidssituatie/ kwetsbaarheid voor de beroerte in combinatie met de beroerte

  Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

  Wat verwacht je nu van het uiteindelijke herstel (prognose functioneren)? Hoe groot acht je de kans dat deze patiënt op termijn weer voor zichzelf kan zorgen? Hoe groot acht je de kans dat deze patiënt op termijn weer naar huis kan? Op welk niveau zal deze patiënt op termijn functioneren in het gunstigste geval? Hoeveel tijd denk je dat de patiënt nodig heeft om te herstellen?

  Heb je voldoende zekerheid om deze vragen te beantwoorden? Hoe veel tijd heb je nodig om meer zekerheid te krijgen? Zou je de beslissing om sondevoeding te geven nog uit kunnen stellen?

  Hoe groot acht je de kans op meebeslissen/ zelf weer gaan eten of drinken op korte termijn?

  Is er sprake van een behandelbaar intercurrent probleem dat de huidige medische situatie zou kunnen verklaren?

  Hoe was de algehele gezondheid van de patiënt voor de beroerte (conditie, co-morbiditeit)? Vond de huisarts de patiënt kwetsbaar?

  Samenvattend oordeel invalshoek Noodzaak:

  Ik ben van mening dat sondevoeding (medisch) noodzakelijk is.Ik twijfel of sondevoeding (medisch) noodzakelijk is.Ik ben van mening dat het geven van sondevoeding (medisch) niet passend is.

  Comfort

  Zijn er tekenen dat de patiënt oncomfortabel is?

  Er zijn wel of geen tekenen dat de patiënt oncomfortabel is (pijn, ongemak)

  welgeenonbekend

  Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

  Is sprake van: moeizame ademhaling, kreunen, gezichtsuitdrukking (fronsen/grimasseren), oprispingen, lichaamstaal (verstarren, afweer, onrust), plukkerigheid, hoge pols.

  Hoe is het comfort bij zorgmomenten/ wisselligging volgens de verpleegkundige?

  Is het mogelijk een onderliggende oorzaak van het discomfort aan te wijzen (bv pijn, misselijkheid, delier, houding, angst, onrustige omgeving, urineretentie, obstipatie)?

  Zijn er mogelijkheden om het comfort te verbeteren?

  Zal de patiënt last ervaren van de sonde? / Ervaart de patiënt last van de sonde?

  Er zijn wel of geen tekenen van ongemak of verzet

  welgeenonbekend

  Om hierop een antwoord te geven kunt u de volgende vragen verkennen.

  Zal de patiënt last ervaren van het inbrengen van de sonde?

  Zie je tekenen van ongemak of afweer? Trekt patiënt slangen (infuus, katheter, sonde) uit?

  Is er mogelijk een onderliggende oorzaak van het ongemak/ afweer (bv een delier)?

  Is er ook sprake van algehele plukkerigheid (kleding, dekens)?

  Zijn er tekenen van irritatie/ wondjes ter plaatse van de slangen waar patiënt aan trekt?

  Kan je het ongemak verminderen?

  Wordt de patiënt gefixeerd? Zo ja, heeft hij/zij daar last van?

  Samenvattend oordeel invalshoek Comfort:

  Ik ben van mening dat patiënt niet lijdt.Ik twijfel of patiënt lijdt, danwel of we voldoende hebben gedaan om het lijden te verlichten.Ik ben van mening dat patiënt lijdt en dat de mogelijkheden om dat lijden op redelijke termijn te verlichten zijn uitgeput.

  De beslissing om sondevoeding te geven hoeft niet in één (familie)gesprek genomen te worden. Overweeg bij twijfel de beslissing nog één of twee dagen uit te stellen.