Meer informatie

e-Learning

Als u meer wil weten dan kunt u ook een e-learning volgen over de besluitvorming na een ernstige beroerte met behulp van het Keuze, Noodzaak, Comfort model. De e-learning gaat over besluitvorming over levensverlengend handelen in de post-acute fase na een ernstige beroerte.

De module is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek ‘besluitvorming na een ernstige beroerte’ in het ZonMw programma Palliantie. In dit onderzoek zijn zestien patiënten in de post-acute fase van een ernstige beroerte gevolgd. Vanaf het moment van opname op de afdeling tot ontslag waren de onderzoekers aanwezig bij alle visites, familiegesprekken en intercollegiaal overleg over de casus. Ook voerden zij gesprekken met alle deelnemers aan de besluitvorming. Het onderzoek vond plaats in drie ziekenhuizen.

Het proces van besluitvorming is ontrafeld en resulteerde in een model voor besluitvorming over het geven van sondevoeding. In deze e-learning leert de cursist werken met dit besluitvormingsmodel. Daarnaast krijgt de cursist informatie over de juridische en prognostische kaders van de besluitvorming.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?
De e-learning is in eerste instantie gericht op neurologen (in opleiding) en is tevens relevant voor andere artsen die in aanraking komen met deze besluitvorming.

Kosten
De eerste 300 deelnemers kunnen de e-learning kosteloos volgen. Daarna kost het volgen van de module €17,50.

Accreditatie
Voor de module is accreditatie aangevraagd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel punten het doorlopen van de module oplevert.

Inschrijven
U kunt de e-learning volgen door te klikken op de inschrijfknop. De e-learningmodule is geplaatst in de leeromgeving van VUmc. Voordat u aan de e-learning kunt beginnen dient u zich eerst bij de leeromgeving van VUmc te registreren en in te loggen. Indien u al een account heeft in de leeromgeving van VUmc, bijvoorbeeld omdat u medewerker van VUmc bent of omdat u eerder een cursus in de leeromgeving gevolgd hebt, dan kunt u direct inloggen.

Vragen
Als u vragen heeft over de e-learning of tegen problemen aanloopt bij het registreren en inloggen, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de VUmc leeromgeving via support@vumcacademie.nl.

 

INSCHRIJVEN E-LEARNINGMODULE

 

Handreiking met zorg beslissen in de acute fase na een ernstige beroerte

Als leidraad voor een zorgvuldige besluitvorming is ook een handreiking beschikbaar, waarin het draait om de ethische vragen en dilemma’s bij het medisch handelen en de besluitvorming daarover in de acute fase na een ernstige beroerte.
Deze handreiking vindt u hier