Veel gestelde vragen

Maakt het uit in welke volgorde ik de invalshoeken doorloop?
U kunt de invalshoeken in willekeurige volgorde doorlopen.

Hoe werkt de invulfunctie?
Met de invulfunctie heeft u de mogelijkheid om een PDF te genereren waarin alle door u ingevulde argumenten op een rij staan. Deze kunt u gebruiken bij het gesprek en/of in het medisch dossier voegen. U kunt de PDF pas genereren als u alle invalshoeken heeft doorlopen. Vanwege de mogelijke herleidbaarheid van de gegevens die u invult over de patiënt, is het niet mogelijk om de door u ingevulde gegevens op te slaan als u de website verlaat.

Is het voor de privacy van mijn patiënt veilig om de invulfunctie te gebruiken?
U vult uw afwegingen anoniem in. Gegevens die u invult op de website worden bovendien niet opgeslagen als u de website verlaat. Als u de gegevens die u ingevuld heeft wilt bewaren, kunt u een pdf genereren die u vervolgens in het patiëntendossier kunt opslaan.

Hoe is deze website tot stand gekomen?
Uit onderzoek naar hoe de besluitvorming over al dan niet doorbehandelen na een ernstige beroerte tot stand komt, blijkt dat de beslissing over het starten of voortzetten van sondevoeding een van de meest beladen beslissingen is. Artsen, familie en verpleegkundigen gebruiken drie typen argumenten om de beslissing te onderbouwen: de keuze van de patiënt, de (medische) noodzaak en het comfort van de patiënt. Dit is samengevat in een beslismodel, het Keuze Noodzaak Comfort model.
Het beslismodel uit het onderzoek hebben wij vertaald naar een concept beslismodel voor de praktijk. Dit model hebben wij in een consultatieronde voorgelegd aan een groep experts, bestaande uit: neurologen en arts assistenten, verpleegkundigen met aandachtsgebied neurologie en palliatieve zorg, artsen met expertise in palliatieve zorg, een ethicus, een huisarts, een jurist en familieleden van patiënten die een ernstige beroerte hebben doorgemaakt. De feedback uit de consultatieronde is verwerkt in het beslismodel voor de praktijk op deze website.

Wanneer zijn de stappen op deze website van toepassing?
De stappen op deze website kunnen gevolgd worden als een volledig behandelbeleid geen vanzelfsprekendheid is.

Waarom alleen beslissen over sondevoeding? Geldt dit model ook voor andere beleidsbeslissingen na een ernstige beroerte?
In het onderzoek is specifiek ingezoomd op de besluitvorming over sondevoeding omdat deze beslissing veel aanleiding gaf tot discussie. In de consultatieronde gaven experts aan dat het onderzoeken van deze invalshoeken ook richting geeft aan andere beslissingen over doorbehandelen, zoals (anticiperende) beslissingen over reanimatie en de wenselijkheid van het behandelen van complicaties van de beroerte.